Dynamics 365 -kehittäjät, aika herätä!

Dynamics 365 ja Power Platform (PowerApps, Flow ja Power BI) tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintasovelluksia ja esittää tietoa eri tavoin. Samalla se tarkoittaa, että enää ei voi tarjota asiakkaille pelkkää ”CRM-konsultointia” tai ”CRM-toteutusta”, vaan ratkaisuvaihtoehtoja tulisi tuntea laajasti.

Taidot vanhenevat nopeasti

Vain muutama vuotta sitten oli yksi ja ainoa tuote laajempien asiakaskohtaisen liiketoimintasovellusten toteuttamiseen: Microsoft Dynamics CRM. Tällöin oli vielä mahdollista tehdä normaalia päivää ja hallita päivitysten myötä tulevat uudet ominaisuudet kohtuullisella tarkkuudella. Tällä hetkellä on tuotteiden määrä ja niiden päivitystahti kuitenkin sellainen, että yksi henkilö ei voi hallita kaikkia, ei ainakaan päivän tunnit vievien asiakashankkeiden lisäksi.

Tällöin on vaarana, että kehittäjä ”putoaa kelkasta” ja että jo sieltä Dynamics CRM –ajoilta opituille tiedoille ja taidoille ei enää olekaan käyttöä seuraavassa projektissa. Laskutettavat tunnit ovat ymmärrettävästi usein ykkösprioriteetti, mutta mitä enemmän keskitymme vain hankkeiden toteuttamiseen, sitä nopeammin ja kauemmas putoamme kehityksen kärjestä.

Tämän vuoksi listaan seuraavaksi muutaman keskeisen teknologian, joista Dynamics 365 ja Power Platform -maailmassa toimivien kehittäjien olisi vähintään syytä olla tietoinen.

Unified Interface

Uutta Unified Interface –nimellä kulkevaa käyttöliittymää ei voi enää välttää. Se on uusien Dynamics 365 Sales -ympäristöjen oletuskäyttöliittymä ja vaikka vanha tuttu selainliittymä on vielä käytettävissä jonkin aikaan, niin siirtymä Unified Interface –liittymään on kovaa vauhtia menossa.

Unified Interface käyttöliittymä

Unified Interface on toki erittäin tervetullut, sillä muiden etujen lisäksi Dynamics 365:n käyttökokemus on tällöin samanlainen käytetystä päätelaitteesta riippumatta (internet-selain, älypuhelin tai taulutietokone).

PowerApps

Olet varmaan jo huomannut PowerApps-logon Dynamics 365:n Solution Designer -osassa? Se on vain pieni näkyvä muutos ja ”konepellin alla” on tapahtunut paljon enemmän. PowerApps on enemmän kuin pelkkä uusi tuotenimi. Se on suorastaan filosofinen muutos siihen, miten Microsoftin mielestä liiketoimintasovelluksia (Business Applications) jatkossa kehitetään.

PowerApps

PowerApps:in myötä kaikki vanhat tutut Dynamics 365:n mukautustavat jäävät vähä vähältä pois. Jo tällä hetkellä näkymiä mukautetaan uuden näkymäeditorin avulla. Kohta sama koskee myös lomakkeita.

Common Data Service

Suurin muutos on tapahtunut itse sovellusalustassa. Siitä näkökulmasta katsoen Dynamics 365:lla on vain vähän yhteistä Dynamics CRM Onlinen kanssa. Uuden Dynamics 365 -version myötä Microsoft on siirtynyt monoliittisesta sovellusmallista modulaariseen malliin, jossa kokonaisuus muodostuu useista erillisistä sovelluksista.

Vaikka tämä on ajatustasolla selkeä muutos, niin sen seuraukset ovat perustavanlaatuisia. Jokaisen urallaan eteenpäin pyrkivät kehittäjän on syytä ymmärtää, mistä CDS:n kohdalla on kyse.

Microsoft Flow

Olet ehkä ajatellut, että Microsoft Flow on jonkinlainen ehtolausekkeita (”jos tapahtuu näin, niin sitten tapahtuu noin”) käyttävä vaihtoehtoinen ratkaisu Dynamics 365:n työnkuluille, jonka voi helposti sivuuttaa. Microsoft Flow tulee kuitenkin korvaamaan vanhan tutun workflow designerin, jota vielä tällä hetkellä käytetään Dynamics 365:n työnkulkujen luontiin. Ehkä olisi syytä aloittaa tutustuminen Microsoft Flow:n saloihin jo ajoissa?

Power BI

Power BI on yksi Microsoftin Business Applications -kokonaisuuden tärkeimmistä tekijöistä, jonka avulla erottaudutaan kilpailijoista. Vaikka Dynamics 365:n omat kaaviot ovat edelleen käyttökelpoisia, niin Power BI on avain analytiikan laajempaan maailmaan ja havainnolliseen tietojen esittämiseen.

Power BI

Power Platform

”Power Platform” ei ole erillinen ratkaisu, vaan konsepti, jonka kolme osaa (PowerApps, Microsoft Flow ja Power BI) muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Jos olet tutustunut jokaiseen osaan, ymmärrät myös Power Platformin merkityksen ja mahdollisuudet. Lue lisää Jukka Niirasen blogista Mitä Power Platform merkitsee Dynamics-asiakkaille?

Power Platform
Power Platform

Entäpä muut teknologiat?

Dynamics 365:n ja Power Platformin liittyy useita muitakin teknologioita ja ratkaisuja, kuten esimerkiksi PowerApps Control Framework, Dynamics 365 for Marketing ja yhdistimet (connectors). Näitä tulemme käsittelemään tällä sivustolla syksyn mittaan!

  • Share on: